Popis

134 g
batéria 2 roky
digitálny kompas
maximálna operačná hĺbka 80 m
užívateľom vymeniteľná batéria
čas a dátum
luminescentný displej
podsvietenie 5,10,20,30,60 sekúnd
matrix displej
prenos dát USB káblom (kompatibilné s DM5)
módy: air, nitrox, freedive,gauge,
no fly time
deep stop
safety stop
CNS, OTU kalkulácia
osobné nastavenie 0-2 (aká má byť prísna dekompresia)
nastavenie nadmorskej výšky (0-300/300-1500/1500-3000 m.n.m)
3 zmesi (21-99 % O2)
funkcia lepšej zmesi
PO2 od 1,2-1,6
pamäť ponorov 140 hodín (pri 20 s)
logbook bookmarks (počas ponoru)
rôzne alarmy (nedodržanie deko, deep stop, rýchly výstup,vyoský PO2,)
freediving (apnea timer,freediver number,hĺbka-história,…)
teplota

134 g
elem tartalma 2 év
digitális tájoló
MOD 80 m
cserélhető elem
idő és dátum
foszforeszkálló kijelző
alávilágítás 5,10,20,30,60 másodperc
matrix kijelző
USB csatlakozás (a DM5 kompatibilis)
freediving, air, nitrox, gauge módok
no fly time
deep stop
safety stop
CNS és OTU kalkuláció
személyes beállítás 0-2 (milyen szigorú legyen a dekompresszió)
tenger szint feletti magasság állítása (0-3000)
3 gázkeverék (21-99 % O2)
jobb gázkeverék funkció (ideálisabb keveréknél figyelmeztet)
pO2 1,2-1,6
memória 140 óra merülés (20 másodperces interv)
logbook bookmarks (merülés alatt)
külömböző alarmok (deep stop kihagyás, deko megálló kihagyás, gyors emelkedés, magas CNS,…)
freediving (apnea timer, freediver number,mélység memória,…)
hőmérséklet