Popis

Suunto DX (tiež známy ako D-10) je prvý potápačský počítač vo veľkosti hodiniek, ktorý je kompatibilný s rebreathrom a zároveň ponúka podporu pre dýchacie prístroje s otvoreným okruhom pre rekreačné a technické potápanie. Suunto DX v súčasnosti predstavuje novú vlajkovú loď medzi Suunto potápačskými počítačmi.

Prvý, ktorý to má

Suunto DX umožňuje monitorovať ponory s dýchacími prístrojmi s otvoreným okruhom na vzduch, nitrox a trimix a taktiež pracovať ako oddelený nemonitorujúci set pointový počítač pre uzavreté dýchacie systémy (CCR). Suunto DX je nový prírastok v Suunto produktovom rade „D“ a je postavený na úspešnom modeli Suunto D9tx, aby poskytoval technickým potápačom rozšírené funkcie a vlastnosti, ktoré potrebujú pre svoje rôzne druhy ponorov.

Suunto DX sa môže celkovo naprogramovať na 8 zmesí plynov pre otvorené dýchacie prístroje a každá z týchto zmesí môže obsahovať rozdielny percentuálny podiel kyslíka a hélia. Možnosť prepínania medzi zmesami umožňuje potápačovi viesť ponor do hĺbky 150m. Suunto DX potápačský počítač môže bežať v móde CCR (uzavretý okruh) a pracovať s novou funkciou ako je nemoritovanie konštantného parciálneho tlaku kyslíka.

Algoritmus Suunto FusedTM RGBM

Suunto DX potápačský počítač využíva nový dekompresný algoritmus Suunto FusedTM RGBM, ktorý bol vyvinutý Suuntom v spolupráci s Dr. Bruce Wienke. Fused RGBM kombinuje v sebe dekompresný model Suunto Technical RGBM a Full RGBM. Tento model v súčasnosti predstavuje najkompletnejší bublinový model pre poskytovanie presných a spoľahlivých dát pre výstupy či už s CCR alebo dýchacím systémom s otvoreným okruhom. Suunto DX hladko prepína medzi obidvomi algoritmami s cieľom poskytnúť potápačovi najvhodnejšiu rýchlosť výstupu v závislosti na druhu ponoru.

Rekreačným potápačom pomáha maximalizovať bezdekompresný čas na dne a minimalizovať celkový čas výstupu, čím získavajú maximum z pobytu pod vodou. Technickým a hlbokým potápačom umožňuje efektívnejšie riadenie ponoru tým, že im umožňuje pomaly neprerušovaný výstup z hĺbky a následne kratší celkový dekompresný čas.

 

Suunto DX potápačské funkcie:

 • Nový zdokonalený Suunto FusedTMRGBM algoritmus pre rekreačné, technické a CCR potápanie
 • Héliová a kyslíková podpora pre trimixové potápanie
 • Prepínanie medzi 8 zmesami dýchacích plynov
 • 3 D digitálny kompas s kompenzáciou náklonu
 • 4 módy: CCR, zmesi, vzduch a merací prístroj
 • Voliteľná bezdrôtová tlaková integrácia
 • Zabudovaný plánovač ponoru
 • Zobrazovanie podrobných záznamov a dát ponorov v grafickej forme pomocou softvéru Suunto DM4 v osobnom PC
 • Matrix displej
 • PC/Mac rozhranie pomocou dodaného USB kábla

Suunto DX rebreather funkcie:

 • Nemonitorujúci potápačský počítač so špeciálnym CCR módom bez kalkulácie sýtenia so zobrazením setpointov
 • Možnosť konfigurácie pre 3 rozdielne zmesí (diluenty)
 • Nastaviteľný vysoký a nízky sentpoit, ako aj užívateľsky nastaviteľný setpoint počas ponoru
 • Manuálne a automatické prepínanie setpointov
 • Možnosť prepnutia do režimu otvoreného okruhu v prípade záchrany

 

Suunto DX každodenné funkcie:

 • Skvostný, kompaktný dizajn
 • Zhotovený z prvotriedneho materiálu
 • Titánové puzdro s čiernou povrchovou úpravou
 • Zafírové sklíčko odolné voči poškrabaniu
 • Titánový remienok alebo gumový remienok (podľa modelu)